Als hulpverlener weet je hoe belangrijk snelle en accurate informatie is bij het omgaan met disruptieve gebeurtenissen. Precies weten wat er gebeurt, hoe een situatie zich ontwikkelt en hoe mensen zich voelen, draagt bij aan een snellere reactie. De huidige datagestuurde maatschappij biedt nieuwe mogelijkheden om deze inzichten sneller te verkrijgen.

Echter, elke fase van een incident brengt uitdagingen op het gebied van informatiebeheer met zich mee en moeten worden begrepen en overwonnen. Bijvoorbeeld, hoe filter je alle ruis uit grote hoeveelheden data? Of hoe deel je informatie met collega’s en andere belanghebbenden? In onze whitepaper nemen we deze uitdagingen onder de loep en identificeren we de innovaties die een effectiever informatiebeheer mogelijk maken.

Real-time intelligence

Eén van deze innovaties is “Real-time Intelligence”. Tegenwoordig is de meest relevante en actuele openbare data te vinden op sociale media. Effectieve monitoring van deze platforms kan een duidelijk beeld geven van wat er gebeurt. Maar als deze gegevens niet toegankelijk zijn, kunnen rampenbestrijdingsteams vitale informatie missen die kan helpen bij het nemen van beslissingen. Om effectief te kunnen monitoren, hebben deze teams echter een betrouwbaar systeem nodig dat de juiste informatie filtert en belicht. Dankzij de huidige technologieën (bijv. Natural Language Processing), algoritmen en semantisch zoeken, is het mogelijk om alle publiek beschikbare sociale media gegevens te filteren om informatie te identificeren die relevant is voor een incident.

Zoals eerder benoemd, er zijn meer innovaties die het informatiebeheer van rampenbestrijdingsteams ten goede kunnen komen. Wil je hier meer over weten? Download onze whitepaper hieronder.

Whitepaper​

In het kort, de whitepaper gaat in op:

Je kunt de Engelse whitepaper downloaden door onderstaand formulier in te vullen.

Download nu!