Publicsonar Logo

MENU

PublicSonar participeert in EU Horizon 2020 voor meer weerbaarheid bij rampen

Persbericht: PublicSonar neemt deel aan het EU Horizon2020-project RiskPACC om de weerbaarheid tegen rampen te vergroten door de Risk Perception Action Gap (RPAG) te dichten.
RiskPacc disaster resilience

PublicSonar neemt vanaf september 2021 deel aan een Horizon 2020-project, gefinancierd door de Europese Commissie. Het consortium, bestaande uit 20 partners, wordt geleid door het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer. Doel van het project is de weerbaarheid tegen rampen te vergroten. PublicSonar draagt bij door het ontwikkelen van onze AI technologie voor risicoperceptie en sentimenten tijdens rampen. Dit in samenwerking met partners op diverse use cases.

Wat is Horizon 2020?

Horizon 2020 is het grootste onderzoeks- en innovatieprogramma van de Europese Unie (EU). Met een budget van bijna €80 miljard voor 7 jaar, belooft Horizon 2020 nieuwe doorbraken, ontdekkingen en wereldprimeurs door de beste ideeën van het lab naar de markt te brengen.

Horizon 2020 staat centraal binnen de EU voor slimme, duurzame en inclusieve groei en banen. Door onderzoek en innovatie aan elkaar te koppelen, helpt Horizon 2020 dit te bereiken door de nadruk te leggen op toonaangevende wetenschap, industrieel leiderschap en het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen. Het doel is om het voor de publieke en private sector gemakkelijker te maken om samen te werken aan innovatie.

Horizon 2020 richt zich op verschillende Europese maatschappelijke uitdagingen. Het RiskPACC-consortium maakt deel uit van Societal Challenge 7 “Secure Societies – Protecting freedom and security of Europe and its citizens”. Meer specifiek call DRS01: “Human factors, and social, societal, and organisational aspects for disaster-resilient societies”.

Horizon 2020 financiert het RiskPACC-project

Het RiskPACC-project (Integrating Risk Perception and Action to enhance Civil Protection-Citizen interaction), dat wordt gecoördineerd door Fraunhofer INT, gaat in september 2021 van start. Het project heeft een looptijd van 3 jaar en een budget van bijna €5,5 miljoen. De financiering komt uit het Horizon 2020-programma van de EU binnen het onderzoekskader  “Safe Societies”. Het project consortium bestaat uit 20 partners afkomstig uit 10 Europese landen.

RiskPACC wil weerbaarheid tegen rampen vergroten

RiskPACC richt zich op het vergroten van de veerkracht bij rampen in de hele samenleving door het dichten van de zogenoemde “Risk Perception Action Gap” (RPAG), die kan worden opgevat als de mismatch tussen de wijze waarop risico’s worden waargenomen en naar gehandeld, en het feitelijke risico dat zich voordoet. Er is met name gebleken dat de risicoperceptie en de risicobeheersmaatregelen van publieke veiligheidsorganisaties en die van het publiek vaak niet op elkaar zijn afgestemd.

Om deze RPAG te verkleinen, kiest RiskPACC voor een co-creatie aanpak om meer interactie en kennisuitwisseling tussen burgers, publieke veiligheidsorganisaties, maatschappelijke organisaties, onderzoekers en ontwikkelaars te faciliteren. Gezamenlijk worden eisen geïdentificeerd en mogelijke procedurele en technische oplossingen ontwikkeld om de weerbaarheid tegen rampen te vergroten. Op basis van dit inzicht zullen zeven specifieke casestudies worden opgezet, gericht op natuurbranden, overstromingen, aardbevingen, CBRN, terrorisme, pandemieën en gebeurtenissen met meervoudige risico’s. Deze casestudies zullen nieuwe oplossingen bieden voor alle fasen van risicobeheer en ramp bestendigheid (d.w.z. preventie/inperking, paraatheid, respons en herstel). Ook zullen ze onderworpen worden aan stresstests op verschillende locaties en in verschillende risico contexten.

Over het algemeen zal RiskPACC een beter inzicht verschaffen in de weerbaarheid tegen rampen, met name vanuit het perspectief van burgers en publieke veiligheidsorganisaties. Daarnaast zal het project, onder leiding van zowel burgers als instanties, initiatieven voor de opbouw van weerbaarheid identificeren. Het resulterende “risico pakket” vormt een verzameling van de beste internationale oplossingen en zal een kader en een methodologie omvatten om de RPAG te begrijpen en te sluiten. 

RiskPACC Project partners

Zoals eerder vermeld, bestaat het RiskPACC-consortium uit 20 partners: 


Voor meer informatie of vragen:

PublicSonar (Crowdsense BV) 
Ms. Stanimira Ruseva 
Project Manager RiskPACC 
Email: stanimira@publicsonar.com


About PublicSonar 

PublicSonar levert een AI-gedreven software oplossing om geavanceerde zoekopdrachten uit te voeren en inzichten te verkrijgen uit publiek beschikbare informatiebronnen, zoals sociale media en (nieuws)websites. Onze oplossing ondersteunt vroegdetectie en creëert situationele beeldvorming. We werken met klanten die actief zijn in openbare orde & veiligheid, crises & rampenbestrijding, mobiliteit, vitale infrastructuur en risico management.

www.publicsonar.com

Het originele persbericht kun je hier in het Engels teruglezen:
Persbericht: Fraunhofer INT

EU agreement RiskPacc

Neem contact met ons op en leg jouw uitdaging voor

Overzichtelijke toegang tot slimme inzichten op basis van publieke data in risicovolle situaties, crises en incidenten.