Publicsonar Logo

MENU

PublicSonar FAQ

PublicSonar geeft inzicht in informatie die beschikbaar is op het open internet. Deze informatie kan ‘persoonsgebonden gegevens’ bevatten en daarom stellen wij hoge eisen aan hoe wij, in opdracht van onze klanten, met deze gegevens omgaan. Hierover zijn we open en duidelijk. Daarom beantwoorden wij hieronder vragen over PublicSonar en persoonsgebonden gegevens.

Mocht jouw vraag er niet tussenstaan neem dan gerust contact op via info@publicsonar.com.

Wat is PublicSonar?

PublicSonar helpt om informatie te vinden die vrij beschikbaar is op open sociale media en andere openbare bronnen op het internet. Het gaat om informatie die iets zegt over wat mensen meemaken of zien. Omdat de hoeveelheid berichten daarover overweldigend is gebruiken onze klanten PublicSonar. Met PublicSonar vinden zij de juiste berichten binnen deze grote hoeveelheid.

Wie gebruikt PublicSonar?

PublicSonar wordt gebruikt door organisaties die een publieke taak uitvoeren en hun werk beter willen doen. De gebruikers van PublicSonar zijn met name op zoek naar informatie over dat wat er in het hier en nu gebeurt. Zij kunnen hierdoor sneller en beter reageren. Zij bepalen zelf welke informatie zij met PublicSonar willen vinden.

Waarvoor wordt PublicSonar gebruikt?

PublicSonar wordt gebruik om risico’s te achterhalen of een beter beeld te krijgen van een incident of bepaalde situatie of over de dienstverlening in het algemeen. Het gaat over zaken waar we in het dagelijks leven allemaal mee te maken hebben: veiligheid, mobiliteit of andere levensbehoeften zoals het hebben van drinkwater. Het kan gaan over weersituaties, overlast, geweld, ongelukken, drukte, kwaliteit van drinkwater etc.

Waarvoor wordt PublicSonar niet gebruikt?

PublicSonar wordt gebruik om risico’s te achterhalen of een beter beeld te krijgen van een incident of bepaalde situatie of over de dienstverlening in het algemeen. Het gaat over zaken waar we in het dagelijks leven allemaal mee te maken hebben: veiligheid, mobiliteit of andere levensbehoeften zoals het hebben van drinkwater. Het kan gaan over weersituaties, overlast, geweld, ongelukken, drukte, kwaliteit van drinkwater etc.

Hoe respecteert PublicSonar de privacy van de gebruikers van het open internet?

Allereerst door ons aan de wet- en regelgeving te houden. Wij zijn daar net zo goed voor verantwoordelijk als dat onze klanten dat zijn. Maar de wet en regeleving, zoals de AVG, is niet het enige waar wij ons aan houden. Op het open internet gebeurt veel met gegevens. Dat volgen we actief om onszelf, los van wetten en regels, de vraag te stellen of wij wel zorgvuldig genoeg zijn.

Tot welke gegevens biedt PublicSonar toegang?

Met PublicSonar kun je alleen openbare informatie verzamelen die voor iedereen overal en altijd zichtbaar is. Van openbare berichten halen wij de gebruikersnaam en het bericht zelf op, maar halen wij geen achtergrondinformatie over het profiel op (bio informatie). Daarnaast halen wij geen meta data op over hoe een bericht zich verspreidt of hoe en met wie het gedeeld wordt. Wij bieden uit principe geen toegang tot priveberichten of tot informatie uit gesloten bronnen. Als een account door de gebruikers als privé is gemarkeerd of als een auteur een gesloten sociaal netwerk gebruikt, heeft onze service geen toegang.

Hoe worden de met PublicSonar verzamelde gegevens gebruikt?

De persoonsgebonden gegevens die met PublicSonar worden gevonden worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze worden verzameld. Wij ‘maken’ dus geen nieuwe informatie. Als wij gegevens gebruiken om dingen in onze technologie te verbeteren zorgen wij ervoor dat dit gebeurt zoals de AVG dat voorschrijft.

Hoe zorgt PublicSonar ervoor dat de gegevens veilig zijn?

De gegevens zijn veilig binnen PublicSonar. Door onze hele organisatie en technologie heen hebben we maatregelen genomen die zowel de gegevens als onze technologie beveiligen. Hiervoor zijn we gecertificeerd, maar we laten ons ook gevraagd en ongevraagd controleren. Daarnaast zorgen wij er samen met onze klanten voor dat de gegevens niet langer worden bewaard dan nodig. Zorgen dat gegevens veilig zijn doen wij permanent.