Publicsonar Logo

MENU

Fire & Risk Management Journal | Luister en leer met Peter Davies

Dutch firetruck in residential area

In de novembereditie van het Fire and Risk Management Journal stelt Peter Davies dat sociale media van belang kan zijn in de huidige pandemie bij noodsituaties en de naleving van veiligheidsmaatregelen. Hij bespreekt technologische oplossingen, waaronder een casestudie over PublicSonar.

Peter Davies is een ervaringsdeskundige op het gebied van openbare veiligheid en politiewerk in het Verenigd Koninkrijk, met voormalige functies op het niveau van hoofdofficier en directeur. Momenteel werkt Peter samen met de Britse non-profitorganisatie Get Safe Online om wereldwijd online veiligheid te bevorderen. Via zijn adviespraktijk voorziet hij anderen van strategisch advies en ondersteuning met betrekking tot zijn expertise en ervaring.

Hieronder vindt je een samenvatting en het volledige artikel

————-

Gedurende alle buitengewone gebeurtenissen en reacties op de COVID-19-pandemie, is er nooit meer waarde gehecht aan begrip en feedback tussen hulpverleners en publiek. Dit gaat veel verder dan het, relatief bekende, reputatiemanagement en publieke draagvlak. Hoe belangrijk deze ook zijn.

Invloed en discussie

In een tijd waarin het nog nooit zo belangrijk is geweest om effectief en actief te kunnen luisteren en communiceren, proberen hulpverleners de kwaliteit, frequentie en nauwkeurigheid van hun luistersystemen te verbeteren. De term ‘community intelligence’ is wellicht bekend bij mensen met een politie achtergrond. Community intelligence heeft geholpen om veel kritieke incidenten te beheersen. Hiermee zijn spanningen afgenomen en kunnen agenten voorzichtig en doordacht omgaan met situaties die gemakkelijk kunnen verergeren in plaats van getemperd. Zo kunnen zij hun werk doen en wordt het herstel naar de normale situatie versneld.

Technologie kan helpen

De nieuwe mogelijkheden van technologie en de adaptatie ervan door het publiek bieden mogelijk uitkomst. Neem het feit dat tweederde van de Britse bevolking gebruiker is van sociale media, en de overgrote meerderheid daarvan is veelal mobiel.

In het kader van de nieuwe behoefte om naar mensen te kunnen luisteren en met hen in contact te staan, gaat dit artikel niet over de voordelen of de risico’s, maar over de mogelijkheden van technologie.

Het doet nu bijna vreemd aan als we ons niet zouden richten op uitgerekend die kanalen die een open karakter hebben en waarop het merendeel van het publiek al is te vinden. De pandemie mag dan wel het meest overtuigende voorbeeld zijn, maar elke inspanning tot het identificeren van kritieke incidenten met effectieve toegang tot sociale mediaberichten zou de norm moeten zijn. Evenals een vast onderdeel in de respons door nooddiensten.

Nuttige tool

De nooddiensten en de veiligheidsregio’s krijgen steeds meer inzicht om dit soort capaciteiten goed te gebruiken. Op basis van mijn ervaring zal datgene wat nu wordt ervaren als een nieuwigheid, alleen omarmd door pioniers en degenen met een hoge risicobereidheid, zich ontwikkelen tot het nieuwe normaal. Het niet hebben van die technologie zal opmerkelijk zijn.

Beginjaren

Ik heb deze evolutie curve al eerder gezien. We zitten nu op een bepaald punt in die curve waarop het luisteren naar mensen via hun sociale media berichten gangbaar wordt. Een dergelijke dienst moet de privacy bij wet respecteren. Bovendien hebben de sociale netwerken zelf verrassend strenge beperkingen op het gebruik van hun gegevens.

Naar mijn mening is de mogelijkheid om te begrijpen wat het publiek denkt, zegt en doet nog nooit zo’n belangrijk onderdeel geweest in het realtime beheersen van noodsituaties.

De pandemie mag dan de enige factor zijn die deze kwestie op de voorgrond plaatst, maar dankzij het sociale media verkeer kunnen allerlei soorten noodsituaties worden opgespoord, beoordeeld en kan er sneller en effectiever op worden gereageerd. Ik kijk uit naar de volgende fase in de ontwikkeling van deze diensten, en naar de voordelen die dit met zich meebrengen voor de openbare veiligheid.


Neem contact met ons op en leg jouw uitdaging voor

Overzichtelijke toegang tot slimme inzichten op basis van publieke data in risicovolle situaties, crises en incidenten.