Publicsonar Logo

MENU

Hoe detecteer je binnen 16 seconden een aardbeving met social media?

In de provincie Groningen in Nederland treden regelmatig aardbevingen op die zowel schade als sociale onrust veroorzaken. Diverse stakeholders hebben dan ook een grote behoefte aan snelle en complete informatie vanaf het allereerste moment van een aardbeving. Lees hieronder hoe de inzet van PublicSonar bijdraagt aan de lokale besluitvorming.
Earthquake detection within 16 seconds
De provincie Groningen is in Nederland het gebied met de meeste seismologische activiteit. De aardbevingen, veroorzaakt door de jarenlange gaswinning, veroorzaken niet alleen schade, maar ook sociale onrust. De diverse stakeholders, waaronder lokale bestuurders en hulpdiensten, hebben dan ook een grote informatiebehoefte en PublicSonar wordt ingezet voor de monitoring van deze regio.

Detectie van een aardbeving binnen 16 seconden. Met de juiste context, locatie en inzicht in het sentiment. ​

In de nacht van 15 op 16 november 2021 trad er om 01:46 een aardbeving op in Garrelsweer, Groningen. Binnen de eerste seconden ontving PublicSonar al de eerste 4 berichten, afkomstig van lokale burgers. Deze berichten gaven niet alleen informatie over de aardbeving zelf, maar ook over de locatie en het sentiment van de inwoners. Een minuut later werden er nog eens 10 berichten over de aardbeving herkend en gesignaleerd waarmee de grootte van de impact duidelijker werd. Nog binnen dezelfde minuut (01:47) na de eerste online meldingen en de validatie ervan, stuurde PublicSonar, per e-mail en sms, geautomatiseerde alerts naar de lokale autoriteiten en hulpdiensten. De automatische alerts en berichten vanuit PublicSonar waren niet alleen accuraat, maar ook realtime en boden context over de impact van de aardbeving. De alerts gaven zodoende hulpverleners en crisismanagers een directe voorsprong in hun handelen. In vergelijking: de eerste ‘officiële’ publieke berichten verschenen pas 19 minuten na het optreden van de aardbeving. Sommige populaire nieuwsmedia deden pas na 53 minuten een eerste melding.
Een case als deze laat duidelijk zien wat de kracht van social media en andere online berichten is. Zeker in combinatie met technologische innovatie. De AI oplossing van PublicSonar ondersteunt organisaties die met een crisis te maken hebben met het tijdig verzamelen van informatie. Om zo snel mogelijk en op een juiste manier te handelen.

Open data: essentieel om crises te managen

Iedere seconde verschijnen er zeker 6.000 nieuwe tweets en op een dag zijn dat wel 500 miljoen berichten! Het aantal mensen dat berichten deelt over crises en incidenten is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Deze berichten zijn van grote waarde voor hulpverleners en crisismanagers, denk bijvoorbeeld aan: snelle (realtime) signalering van gebeurtenissen, of aan de context die de berichten geven op het gebied van sentiment, omgeving of locatie. Ook biedt deze informatie de mogelijkheid om adequaat te reageren. Uit de context kan bijvoorbeeld duidelijk worden (fysieke) middelen er ingezet moeten worden.

Hoe kun je deze publieke informatie inzetten bij hulpverlening en crisismanagement?​

Tijdens crises, incidenten of verstoringen van de openbare orde zien we, in een kort tijdsbestek, het aantal berichten dat gedeeld wordt sterk toenemen. Dit resulteert in een grote toestroom van informatie waardoor het uitdagender wordt om de juiste context uit berichtgeving te halen. Het ‘handmatig’ bekijken en selecteren van de berichten wordt dan ook bijna onmogelijk. Laat staan dat er bruikbare conclusies of informatie uitgehaald kunnen worden. Hierdoor is de kans aanwezig dat cruciale informatie wordt gemist omdat deze wegvalt in het (te) grote aanbod van informatie. Om de echt bruikbare informatie te halen uit het grote aanbod waarmee hulpverleners en crisismanagers te maken krijgen, zijn intelligente en automatische filters nodig. Dat is precies waar PublicSonar uniek in is. Onze algoritmes verzamelen gegevens, filteren deze op relevantie en herkennen emoties. De technologie signaleert automatisch incidenten en alarmeert de juiste stakeholders en hulpverleners. Lees meer over onze AI oplossing en ontdek de nieuwste features. Weten hoe PublicSonar jou kan helpen met waardevolle informatie? Neem contact op via info@publicsonar.com, neem deel aan een webinar of volg ons op LinkedIn.

Neem contact met ons op en leg jouw uitdaging voor

Overzichtelijke toegang tot slimme inzichten op basis van publieke data in risicovolle situaties, crises en incidenten.