Publicsonar Logo

MENU

Mobiliteit & vitale infrastructuur

Herken vroegtijdig risico’s, incidenten en verstoringen met aanvullende inzichten uit publieke bronnen. Handel met een compleet beeld.

vrachtwagens op snelweg langs elektriciteitsmast

Onderbrekingen in service, storingen, ongevallen en andere disrupties worden door mensen direct gedeeld op social media. Meestal nog voor ze terecht komen in de meldkamer of bij de klantenservice. Juist die aanvullende vroege signalen bieden voor, tijdens én na een incident inzichten van onschatbare waarde voor jouw operationele beslissingen. Daarnaast is een constant betrouwbaar beeld van het sentiment en de klant-perceptie van belang om een incident goed te managen.

slippende auto's op de weg door regen

Snel handelen is cruciaal

Of het nu gaat om stroomuitval, brand, extreem weer of verkeersopstoppingen, direct en met kennis handelen is belangrijk en kan bepalend zijn voor het verdere verloop van een incident. Vaak zijn er al in de beginfase van een incident gerichte signalen over de aard, omvang en risico’s. Inzicht in de omstandigheden ter plekke maakt adequaat handelen mogelijk en kan escalatie voorkomen.

Publieke en locale bronnen als informatiegoudmijn

Per dag komen miljarden nieuwe berichten of video’s vrij op Twitter, Facebook, blogs, Youtube en datastromen van diverse weer-, verkeer- en alarmering media. PublicSonar biedt toegang tot gerichte inzichten uit die data en vult zo jouw situationeel beeld aan met waarnemingen vanuit de getroffen omgeving.

filmende persoon met telefoon
medewerkers in controlekamer

Technologie kan het verschil maken

Alleen door gebruik van intelligente technologie kun je grote hoeveelheden data omzetten in vroegtijdige en toepasbare inzichten. PublicSonar maakt de inzet van deze technologie laagdrempelig, om zo verkeerscalamiteiten, water-, gas-, en elektriciteit incidenten te detecteren en jouw operationele beslissingen te voeden. Onze AI-oplossing is ontworpen om Open Source Intelligence (OSINT) te ondersteunen, samenwerking te faciliteren en aan compliance vereisten te voldoen.

Vroegtijdig inzichten herkennen?

Wil je weten hoe open data jou kan ondersteunen bij het signaleren van risico’s, incidenten en verstoringen? Neem dan contact op over onze vrijblijvend demo.

Hoe onze AI-oplossing inzetten?

Krijg inzichten uit grote hoeveelheden data voor jouw specifieke informatiebehoefte.

overstekende persoon op step

Stedelijke mobiliteit

Met Smart City ambities groeit het aantal databronnen en technologieën. Door verbanden te leggen tussen uiteenlopende waarnemingen, locaties en bronnen, herken je realtime de eerste signalen van verkeers- en mobiliteit verstoringen. Met een omvattend beeld van de aard en de omvang kun je gericht acteren.

file van auto's en vrachtwagens op snelweg

Verkeersmanagement & veiligheid

Diverse detectiesystemen signaleren dat er iets gebeurt, maar niet altijd precies wat. Zeker als camera’s ontbreken. Crowdsourced inzichten bieden aanvullende beeldvorming bij het herstellen van de veiligheid en doorstroming.

drinkwater uit kraan

Drinkwater

Een nat wegdek, gesprongen leiding, geen/bruin drinkwater zijn situaties die direct op social media opduiken. Hoe onderscheid je een belangrijk signaal van ‘ruis’, als ze niet direct aan jou gericht zijn en mensen zich met verschillende woorden uiten? AI-gedreven inzichten bieden aanvullende beeldvormingen van de storing en impact.

elektriciteitsmast op industrieterrein

Elektriciteit

Niet alleen in huis of bedrijf kunnen zich netwerk problemen voordoen, maar er kan ook grootschalige stroomuitval ontstaan door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden, branden en extreem weer. Crowdsourced data bevatten soms net die aanvullende inzichten die maken dat je sneller weet wat er speelt, hoe het publiek ze beleefd. Waardevolle input om te weten welke acties nodig zijn.

telecommast op dak

Telecom

Berichten rondom netwerkstoringen staan vaak direct online. Maar hoe haal je de relevante meldingen uit de grote hoeveelheid beschikbare data? Zeker als berichten niet direct aan jou zijn gericht en mensen zich verschillend uiten. Dit vraagt om een slimme oplossing waarmee ruis wordt verwijderd en alleen bruikbare inzichten overblijven. Deze inzichten bieden aanvullende beeldvorming van een incident om sneller en doelgericht handelen mogelijk te maken.

PublicSonar is een nuttige aanvulling op ons werk! Dankzij hun oplossing besparen we tijd door vroegtijdig te signaleren en extra achtergrondinformatie te verzamelen in onverwachte situaties.
PublicSonar is een nuttige aanvulling op ons werk! Dankzij hun oplossing besparen we tijd door vroegtijdig te signaleren en extra achtergrond informatie te verzamelen in onverwachte situaties.

Add Your Heading Text Here