Publicsonar Logo

MENU

Openbare orde en veiligheid​

Een veilige woon- en leefomgeving vraagt om continue bewustzijn van wat er leeft en het tijdig signaleren van verstoringen.

drukke straat met overstekende mensen in stad

Het is bewezen dat mensen geneigd zijn om opmerkelijke gebeurtenissen direct te delen op sociale media. Of het nu gaat om onrust, overlast of andere incidenten, onveilige situaties zijn vaak al online zichtbaar voordat ze in een meldkamer of control room bekend zijn. Juist die continue bron van actuele informatie is van onschatbare waarde voor de publieke veiligheid.

groep mensen in paniek door explosie

Snel handelen is cruciaal

Door de eerste signalen te detecteren van verstoringen in de openbare orde en veiligheid kun je als publieke organisatie direct inzicht krijgen in wat er leeft en gebeurt. Zo kun je met kennis handelen en escalatie voorkomen.

Publieke bronnen als informatiegoudmijn

Per dag komen miljarden nieuwe berichten en video’s vrij op Twitter, Facebook, blogs, Youtube en datastromen van diverse media en alarmerings websites. Met PublicSonar houd je je ogen en oren open voor gevoelens van onveiligheid en feitelijke waarnemingen vanuit de omgeving.

filmende persoon met telefoon
medewerkers in controlekamer

Technologische innovatie kan het verschil maken

Alleen door gebruik van intelligente technologie kun je grote hoeveelheden data omzetten in vroegtijdige en toepasbare inzichten. PublicSonar maakt de inzet van deze technologie laagdrempelig, om zo jouw operationele beslissingen te voeden en de laatste ontwikkelingen gericht te volgen. Onze AI-oplossing is ontworpen om Open Source Intelligence (OSINT) te ondersteunen, samenwerking te faciliteren en aan compliance vereisten te voldoen.

AI oplossing voor openbare orde en veiligheid?

Wil je weten hoe open data jou kan ondersteunen bij het creëren van een veilige woon- en leefomgeving? Neem dan contact op over onze vrijblijvend demo.

Hoe onze AI-oplossing inzetten?

Krijg inzichten uit grote hoeveelheden data voor jouw werkterrein en unieke informatiebehoeften.

dorp in vogelperspectief

Gebied

Richt je op de veiligheid binnen een bepaald geografisch gebied, zoals: een regio, stad, plein of risico-object. Zo kun je specifieke omstandigheden detecteren die een direct gevaar vormen voor de samenleving. Een omvattend beeld van de situatie draagt bij aan een doeltreffende respons.

grote mensenmassa tijdens evenement

Evenement

Herken snel gevaarlijke situaties zoals paniek, verdrukking en extreem weer bij evenementen en mensenmassa’s. Op die manier kun je direct en gericht handelen bij bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd, festival, jaarwisseling of optocht.

brandende auto langs de weg

Incident

Creëer meteen een situationeel beeld bij lopende incidenten of crises, zoals een brand, natuurramp of auto-ongeluk. Zijn er slachtoffers? Wat is het sentiment? Zijn er specifieke risico’s? Wat is de omvang? En hoe ontwikkelen de omstandigheden zich?

mensen in winkelstraat tijdens COVID-19

Thema

Specifieke thema’s, zoals een pandemie, cyberaanvallen, milieurisico’s of klimaat-gerelateerde gebeurtenissen, vragen om continue alertheid. Door verbanden te leggen tussen uiteenlopende waarnemingen, locaties en bronnen, herken je vroegtijdig de eerste verschijningsvormen van een verstoring. Met een completer beeld van de aard en de omvang kun je gericht handelen.

Add Your Heading Text Here