Publicsonar Logo

MENU

Privacy Statement CrowdSense B.V.

Wie zijn wij?

CrowdSense B.V. is een Nederlands bedrijf gehuisvest in Den Haag. CrowdSense B.V. biedt een technologie aan, genaamd PublicSonar, waarmee klanten zoekopdrachten kunnen uitvoeren op open bronnen.

Scope

Dit privacy statement betreft de website op de locatie www.publicsonar.com (website), het PublicSonar Platform (PublicSonar) en onze mobiele applicatie (mobiele applicatie).

Delen met derden

CrowdSense B.V. verstrekt geen persoonsgegevens aan derden. Dit gebeurt uitsluitend en alleen als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging en opslag

CrowdSense B.V. neemt de bescherming van gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Om hierop toe te zien heeft CrowdSense B.V. een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Gegevens worden opgeslagen voor zolang als het nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld is.

Gegevensverwerking in opdracht van wie dan ook is ook voor CrowdSense B.V. gebonden aan regels. Wij volgen hierbij de wetgeving (AVG) en andere richtlijnen, werken volgens de ISO 27001 norm voor informatiebeveiliging en hebben de maatregelen genomen die daarbij horen.


Heb je vragen over hoe wij jouw gegevens verwerken en beveiligen dan helpt onze Functionaris Gegevensbescherming je graag verder. Je kunt hiervoor contact opnemen via dpo@publicsonar.com.

Privacy Statement website

Soort (persoons)gegevens

CrowdSense B.V. doet al het mogelijke om jouw privacy te beschermen. Wij houden ons hierbij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Indien je onze website bezoekt verwerkt CrowdSense B.V. persoonsgegevens van jou, waaronder locatiegegevens,\ internetbrowser, apparaat type, activiteitsgegevens op onze website, IPadres. Indien een bezoeker ervoor kiest het contactformulier in te vullen, dan krijgen wij toegang tot additionele persoonsgegevens zoals naam, telefoonnummer, emailadres, organisatie en andere gegevens die actief verstrekt worden.

Doeleinden gegevensbewerking website

CrowdSense B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens en gedrag op onze website om daarmee onze website te verbeteren. Indien je een contactformulier invult vraagt CrowdSense B.V. naar persoonsgegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het doel waarvoor je ze hebt verstrekt. Voor extra beveiliging van de website worden IP-adressen tijdelijk opgeslagen, deze worden na een maand automatisch verwijderd.

Website cookies

CrowdSense B.V. gebruikt technische, functionele en analytische cookies. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Voor het gebruik van analytische cookies is een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Lees meer over Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar dpo@publicsonar.com.

Privacy Statement PublicSonar

Gegevensverwerking in opdracht van onze klant

In opdracht van onze klanten worden de volgende verwerkingsactiviteiten met data van sociale media platformen en andere open bronnen uitgevoerd met behulp van PublicSonar: verzamelen, ordenen, structureren, opslaan, aanvullen, raadplegen, gebruiken, combineren, afschermen en vernietigen. Dit doen wij door het uitvoeren van de door onze klanten geformuleerde zoekopdrachten. CrowdSense B.V. verwerkt in deze rol geen andere gegevens dan verzocht door onze klanten.

Onze klanten bepalen welke data wordt verwerkt en hoe ze deze gegevens gebruiken. Wij zien er samen met onze klanten op toe dat de data wordt gebruikt op een wijze die past binnen de kaders van de wetgeving en andere richtlijnen, o.a. die van de sociale media platformen. In het kader van de Europese privacywetgeving (AVG) vervullen onze klanten hiermee de rol van ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ en CrowdSense B.V. de rol van ‘Verwerker’ van (persoons)gegevens.

Gegevensverwerking op eigen initiatief

Als wij op eigen initiatief persoonsgegevens van open bronnen gebruiken is dat alleen om de functionaliteiten van ons platform te verbeteren met als doel onze klanten nog beter te ondersteunen. Ook in deze situatie handelen wij in het belang van onze klanten en daar waar nodig met hun expliciete toestemming. De aard van deze verwerking is overeenkomstig activiteiten zoals die hierboven zijn genoemd.

Soort (persoons)gegevens)

Via PublicSonar kunnen klanten gegevens verzamelen, filteren en verwerken van open sociale media platformen (zoals Twitter, Facebook, …) en andere open bronnen (blogs, fora, nieuwssites, …), welke niet beheerd worden door CrowdSense B.V.

Onze klanten, of in gevallen zoals hierboven bedoeld wijzelf, verwerken via PublicSonar alleen open data, die voor iedereen inzichtelijk is. Deze user generated content (berichten, comments, pages, link naar afbeeldingen, user name en gedeelde locaties in het bericht) bevat in veel gevallen persoonsgegevens zoals door de wet bedoeld. CrowdSense B.V. verwerkt geen data van open bronnen behorend tot het profiel en de bio van gebruikers of data die betrekking heeft op volgers of zij die gevolgd worden.

Bijzondere gegevens

CrowdSense B.V. verzamelt geen bijzondere persoonsgegevens die niet door betrokkenen zelf openbaar zijn gemaakt. Aangezien onze klanten via PublicSonar alleen open bronnen monitoren zijn eventuele verwerkte bijzondere persoonsgegevens door de betrokkenen zelf openbaar gemaakt.

Doel gegevensverwerking

CrowdSense B.V. maakt het haar klanten expliciete afspraken over het doel van de verwerking van de gegevens. Het doel van de gegevensverwerking is vastgelegd in de contracten en verwerkingsovereenkomsten die wij met onze klanten afsluiten. Onze klanten bevinden zich onder andere in de sectoren publieke voorzieningen, crisismanagement, publieke veiligheid en verkeersmanagement. Zij gebruiken PublicSonar onder meer voor hun publiekrechtelijke taak om dienstverlening naar burgers en klanten te verbeteren. CrowdSense B.V. verwerkt de persoonsgegevens niet voor enig ander doel dan zoals door onze klanten is vastgesteld en bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking. Ook als CrowdSense B.V. zelf als Verwerkingsverantwoordelijke optreedt staat dit doel centraal.

Gegevens van gebruikers van PublicSonar

Om gebruik te maken van het PublicSonar platform, slaan wij persoonsgegevens van onze gebruikers op, het gaat hier onder andere om naam, e-mailadres en telefoonnummers. Deze gegevens zijn vereist om PublicSonar te laten functioneren.

Privacy Statement mobiele applicatie

Soort (persoons)gegevens

Jouw werkgever kan je de mogelijkheid bieden gebruik te maken van de PublicSonar mobiele applicatie. Om je daadwerkelijk gebruik te laten maken van de PublicSonar mobiele applicatie, slaan wij persoonsgegevens op, zoals jouw voornaam, achternaam en emailadres. Deze gegevens zijn vereist om functionaliteit te ondersteunen als gebruikersverificatie en het onthouden van gebruikersvoorkeuren. De mobiele applicatie maakt geen gebruik van cookies en vereist geen gevoelige toegang tot het mobiele apparaat. Met het installeren en het gebruiken van de mobiele applicatie accepteer je het gebruik van jouw persoonlijke informatie zoals beschreven in de Privacy Statement CrowdSense B.V.

Contact met CrowdSense B.V.

Wij kunnen ons voorstellen dat je vragen of verzoeken hebt die betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens. Als wij die zelf kunnen beantwoorden of afhandelen zullen we dat doen. Als wij vinden dat onze klant degene is die jou antwoord kan geven of verder moet helpen dan zullen wij je met de juiste persoon in contact brengen. Mocht je dergelijke vragen of verzoeken hebben wil je ons dan via dpo@publicsonar.com benaderen.

Den Haag, mei 2018