Publicsonar Logo

MENU

Inzicht in sentiment voor openbare orde en veiligheid

Sub Sentiment blog NL blog

Zijn burgers boos of juist verward? Bij incidenten op het gebied van openbare orde en veiligheid is een goed begrip van het sentiment waardevol. Zo kunnen publieke organisaties gerichter handelen. Lees hieronder meer over sentiment analyse.