Publicsonar Logo

MENU

Jouw uitdaging

Bij risico’s, crises en incidenten is het een uitdaging om direct de belangrijkste informatie uit grote hoeveelheden data te halen. Intelligent gegenereerde inzichten kunnen jou ondersteunen bij vroegdetectie en het vormen van een omvattend situationeel beeld. Zo kan je tijdig en geïnformeerd handelen, ontwikkelingen volgen en incidenten beheersen.

Lees wat onze AI-oplossing kan betekenen voor jouw werkveld.

Openbare orde
& veiligheid

Blijf bedreigingen van de samenleving voor met een realtime situationeel beeld.

Risico’s, rampen
& crises

Reageer bij de eerste signalen van een disruptieve gebeurtenis.

Mobiliteit
& vitale infrastructuur

Identificeer verstoringen in mobiliteit en infrastructuur vroegtijdig.

Policing

With the best information to hand, adapt your response, listen and communicate positively in a continuous cycle.

Openbare orde en veiligheid

Blijf bedreigingen van de samenleving voor met een realtime situationeel beeld.

Risico’s, rampen en crises

Reageer bij de eerste signalen van een disruptieve gebeurtenis.

Mobiliteit & vitale infrastructuur

Identificeer verstoringen in mobiliteit en infrastructuur vroegtijdig.

Enterprise Risks

Detecteer en reageer direct op opkomende bedrijfsrisico’s.

Andere vraag of uitdaging?

Ben jij gebaat bij realtime inzichten uit grote hoeveelheden data? Of heb je een specifieke vraag of uitdaging?