Publicsonar Logo

MENU

Online monitoren van risico’s, crises en incidenten

Direct toegang tot realtime inzichten uit sociale media om goed geïnformeerd te handelen.

Geïnformeerde beslissingen met AI gedreven inzichten

Tijdens incidenten en risicovolle situaties wil je snel onzekerheden wegnemen. Maar met oneindige hoeveelheden beschikbare data, is een snel en compleet situationeel beeld een uitdaging. Dat kan alleen met gebruikt van intelligente technologie. PublicSonar biedt jou, door inzet van kunstmatige intelligentie (AI) en natural language processing (NLP), continu toegang tot de belangrijkste inzichten. Eenvoudig zelf aan te passen aan de actuele situatie.

Detecteer de eerste signalen

Met inzet van algoritmes kun je signalen van incidenten en calamiteiten vroegtijdig herkennen, om zo snel te kunnen handelen en verdere escalatie te voorkomen.

Begrijp de situatie vanuit het publiek

Met PublicSonar leg je verbanden tussen de continue stroom aan berichten uit het publiek. Dit biedt een compleet beeld van locaties, omstandigheden, sentiment en betrouwbaarheid.

Beslis met vertrouwen

Met een snel en compleet beeld begrijp je wat er speelt. Handel adequaat, volg ontwikkelingen nauwlettend en manage het incident.

Jouw uitdaging

Openbare orde
& veiligheid

Blijf bedreigingen van de samenleving voor met een realtime situationeel beeld.

Risico’s, rampen
& crises

Reageer bij de eerste signalen van een disruptieve gebeurtenis.

Mobiliteit
& vitale infrastructuur

Identificeer verstoringen in mobiliteit en infrastructuur vroegtijdig.

Replay webinar: “Hoe zet je social media in voor veiligere evenementen en menigten?”

Leer hoe je snel gevaarlijke situaties zoals paniek, verdrukking en extreem weer kunt herkennen bij evenementen en mensenmassa’s.