Hoe detecteer je binnen 16 seconden een aardbeving met social media?

De provincie Groningen is in Nederland het gebied met de meeste seismologische activiteit. De aardbevingen, veroorzaakt door de jarenlange gaswinning, veroorzaken niet alleen schade, maar ook sociale onrust. De diverse stakeholders, waaronder lokale bestuurders en hulpdiensten, hebben dan ook een grote informatiebehoefte en PublicSonar wordt ingezet voor de monitoring van de regio.

Detectie van een aardbeving binnen 16 seconden. Met de juiste context, locatie en inzicht in het sentiment. 

Op 14 juli 2020 was er om 17:18:47 een aardbeving in Groningen en binnen 16 seconden ontving PublicSonar de eerste 6 berichten van het publiek. Deze berichten gaven niet alleen informatie over de aardbeving zelf, maar ook over de locatie en het sentiment bij de inwoners. Een minuut later werden er nog eens 10 berichten over de aardbeving herkend en gesignaleerd waarmee de grootte van de impact duidelijker werd.

Twee minuten (17:21) na de eerste melding en de validatie ervan stuurde PublicSonar geautomatiseerde alerts aan de lokale autoriteiten en hulpdiensten per e-mail en sms.

De automatische alerts en berichten vanuit PublicSonar waren niet alleen accuraat, maar ook real-time en boden context over de impact van een situatie. De alerts gaven zodoende hulpverleners en crisismanagers een directe voorsprong in hun handelen. In vergelijking: de eerste ‘officiële’ publieke berichten verschenen pas na 29 minuten na PublicSonar en sommige populaire nieuwsmedia deden pas na 69 minuten een eerste melding.

Een case als deze laat duidelijk zien wat de kracht van publiek beschikbare gegevens is in combinatie met technologische innovatie. PublicSonar geeft organisaties die met een crisis te maken hebben tijdige informatie om op een juiste manier te handelen.

Open data: essentieel om crises te managen

Iedere seconde verschijnen er zeker 6000 nieuwe tweets en op een dag zijn dat wel 500 miljoen berichten! Het aantal mensen dat berichten deelt over crises en incidenten is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Deze berichten zijn van grote waarde voor hulpverleners en crisismanagers: denk bijvoorbeeld aan snelle (real time) signalering van gebeurtenissen, of aan de context die de berichten geven op het gebied van sentiment, omgeving of locatie. Ook biedt deze informatie de mogelijkheid om adequaat te reageren, bijvoorbeeld omdat uit de context duidelijk wordt welk type inzet er nodig is.

Hoe kun je deze publieke informatie inzetten bij hulpverlening en crisismanagement?

Tijdens een crisis, incidenten of verstoringen van de publieke orde zien we het aantal berichten dat gedeeld wordt sterk toenemen in een kort tijdsbestek. Dit resulteert in een grote toestroom van informatie waardoor het uitdagender wordt om de juiste context uit berichtgeving te halen. Het ‘handmatig’ bekijken en selecteren van de berichten wordt dan ook bijna onmogelijk. Laat staan dat er bruikbare conclusies of informatie uitgehaald kan worden. Hierdoor is de kans aanwezig dat cruciale informatie wordt gemist omdat deze wegvalt in het (te) grote aanbod van informatie.

Om de echt bruikbare informatie te halen uit het grote aanbod waarmee hulpverleners en crisismanagers te maken krijgen, zijn intelligente en automatische filters nodig. Dat is precies waar PublicSonar uniek in is. Onze algoritmes verzamelen gegevens, filteren deze op relevantie en herkennen emoties. De technologie signaleert automatisch incidenten en alarmeert de juiste stakeholders en hulpverleners.

Weten hoe PublicSonar jou kan helpen met waardevolle informatie? Neem contact op via info@publicsonar.com.

Neem contact met ons op en leg jouw uitdaging voor

Overzichtelijke toegang tot slimme inzichten op basis van publieke data in risicovolle situaties, crises en incidenten.