Publicsonar Logo

MENU

Veilige verkiezingen tijdens Covid-19

Inzichten uit open data en sentimentanalyse kunnen bijgedragen aan veilige verkiezingen tijdens Covid-19. Lees hieronder meer over de waarde van publiek beschikbare data.
Dutch elections covid-19

Van 15 op 17 maart vonden de Tweede kamerverkiezingen plaats. Dit waren de eerste verkiezingen sinds het uitbreken van Covid-19. Een goede reden om de PublicSonar Incidentmonitor in te zetten voor het monitoren van de veiligheid rondom de verkiezingen.Om op deze manier vroegtijdig onveilige situaties te detecteren via open data. Voor lokale autoriteiten, zoals gemeenten, hulpdiensten en veiligheidsregio’s is dit waardevolle informatie voor het borgen van veilige verkiezingen.

Voorbereidingsfase: informatiebehoefte rondom de verkiezingen

Om te beginnen hebben we zoekopdrachten opgezet met meer dan 200 verkiezing gerelateerde woorden; locaties van stemlokalen in het hele land; evenals de lijst van alle partijen en kandidaten in de Tweede Kamer. PublicSonar haalt daarmee publiekelijk toegankelijk  data op uit verschillende open bronnen, waaronder sociale media, blogs, nieuwswebsites en RSS-feeds. Het verzamelen van de data begon twee weken voor de verkiezingen. 

Daarna hebben we de verzamelde data verfijnd op basis van de informatiebehoefte over de publieke veiligheid. Daarbij onderscheiden we verschillende mogelijke incidenten en calamiteiten, zoals brand, drukke plaatsen, agressie en vandalisme. PublicSonar maakt het mogelijk om eenvoudig de opgehaalde beelden en locatie-gebaseerde berichten te monitoren. Dit verbetert het real-time situationeel beeld.

Daarnaast hebben we een sentimentanalyse ingezet. PublicSonar Artificial Intelligence detecteert automatisch berichten met emoties, wat handmatig werk bespaart. Binnenkomende data wordt meteen omgezet in een sentiment score, wat het analyseproces makkelijker maakt.

De campagne-fase voorafgaand aan de verkiezingen

De eerste fase die we identificeren was tijdens de verkiezingscampagne de weken voorafgaande aan de verkiezingen. PublicSonar ontdekte talrijke berichten over vandalisme op verkiezingsposters en zelfs op straten op verschillende plaatsen in het land. 

Messages dutch election

Deze berichten vertoonden volgens de sentimentanalyse een negativiteit-score van 47%, wat betekent dat bijna de helft van de verzamelde berichten een negatieve emotie bevatte. De negatieve emoties van de burgers waren overwegend boos, haatdragend of verward. 

Daarnaast hebben we vroegtijdige meldingen rond een brand in Den Bosch ontdekt. Deze informatie is waardevol voor hulpverleners in het gebied. Om zo de omvang en reikwijdte van de schade in te kunnen schatten. Gelukkig kwamen de berichten van burgers binnen met beeldmateriaal, wat het maken van een omgevingsbeeld vergemakkelijkte.

Social media post of large fire

Situationeel beeld tijdens de verkiezingen

De tweede fase die in kaart werd gebracht was de verkiezing zelf, toen de bevolking haar stem per post of in de stemlokalen mocht uitbrengen. Tijdens deze fase was het het meest relevant om toezicht te houden op mogelijke calamiteiten en de  naleving van de Corona  maatregelen bij stemlokalen.  

We evalueerden de situatie bij meerdere lokale stemlocaties, aan de hand van berichten die door de Incidentmonitor werden opgehaald. Het stemmen verliep zonder ernstige verstoringen van de openbare orde. Op plaatsen waar het druk was, werd de afstand van 1,5 meter gerespecteerd, ondanks de lange rijen op sommige plaatsen. 

two social media posts of people queuing at a polling station

Desondanks werden in Bussum overvolle situaties gesignaleerd, waarbij de Corona maatregelen in gevaar kwamen. 

safe elections covid 19

De fase van verkiezingsuitslagen

De laatste fase van de verkiezingen begon toen de stembussen  sloten en het tellen van de stemmen startte. Door de unieke omstandigheden van Covid-19 mochten ouderen per post stemmen. Dit ging niet zonder complicaties. Ongeveer 8% van de stemmen werd ongeldig verklaard, omdat de kiezers de instructies niet correct hadden opgevolgd. De situatie dreigde een negatieve sociale reactie te veroorzaken. Om dit te voorkomen hebben de betrokken autoriteiten een oplossing geformuleerd om het aantal ongeldige stemmen te verminderen. In de loop van dit proces kon sentiment en publieke reactie op deze oplossing gemakkelijk worden gevolgd met PublicSonar. 

counting votes dutch elections

Veilige verkiezingen tijdens Covid-19

Tijdens deze Corona-tijden is het extra waardevol om snel een compleet beeld te vormen van lokale omstandigheden. Het is belangrijk te weten wat er speelt in de stad, de wijk en in straten. Het realtime monitoren van publiekelijk beschikbare data kan lokale overheden dan net het aanvullende situationele beeld bieden die van belang is voor veilige verkiezingen. 

Is jouw organisatie betrokken bij lokale veiligheidsvraagstukken? Heb jij behoefte aan vroegtijdige signalen bij opkomende risico’s? Ontdek wat publiekelijk beschikbare data en sentimentanalyse kunnen betekenen voor jouw organisatie door een email te sturen naar info@publicsonar.com.  

Neem contact met ons op en leg jouw uitdaging voor

Overzichtelijke toegang tot slimme inzichten op basis van publieke data in risicovolle situaties, crises en incidenten.