Publicsonar Logo

MENU

Verkeerscentrale Den Haag: “Combinatie van systemen levert tijdswinst op.”

We namen een kijkje in de keuken bij één van onze klanten: de Verkeerscentrale van Gemeente Den Haag. Al jaren maken zij gebruik van social media monitoring. Lees hieronder hoe PublicSonar wordt ingezet voor verkeersmanagement.
Verkeerscentrale Gemeente Den Haag
Al ruim 6 jaar maakt de gemeente Den Haag actief gebruik van het monitoren van social media en open data ten bate van zijn verkeersmanagement. De inzet van deze data is een aanvullende bron voor vroegdetectie van problemen op de weg en het krijgen van een situationeel beeld bij incidenten. Wij namen een kijkje in de keuken bij de verkeerscentrale van gemeente Den Haag.

Verkeerscentrale Den Haag

De verkeerscentrale in Den Haag is verantwoordelijk voor de doorstroming van het verkeer in en om de stad en het informeren van de weggebruiker over geschikte alternatieve routes, in het geval van werkzaamheden, incidenten of evenementen. “Daarbij wil je ervoor zorgen dat de weggebruiker zo min mogelijk overlast ervaart en zo snel mogelijk op plaats van bestemming is”, aldus verkeerskundige Jasper Vries.

Om de doorstroming te kunnen faciliteren, volgen de wegverkeersleiders het wegennetwerk van de stad. Dit doen ze via een aantal beeldschermen. Als zij een afwijkend verkeersbeeld constateren, kunnen ze een aantal technologieën inzetten om de weggebruiker te informeren en adviseren.

De 75 Dynamische Route Informatie Panelen (DRIPs), de zwarte led-schermen die langs hoofdwegen in en rond de stad staan, worden gebruikt om informatie te delen met de weggebruiker. Ook hebben de wegverkeersleiders invloed op de ongeveer 250 verkeersregelinstallaties. 

Verkeerscentrale Gemeente Den Haag
Berend en zijn collega's houden het Haagse verkeer continu in de gaten
Dit betekent dat ze een verkeerslicht langer op groen kunnen zetten om zo de doorstroming van het verkeer (bijvoorbeeld tijdens een incident) te bevorderen. Voor zo ver dat kan uiteraard, want fietsers en openbaar vervoer moeten hierdoor niet ‘opstropen’.

PublicSonar is een nuttige aanvulling op ons werk!

Beschikbare tools in het verkeersmanagement

Jasper zorgt ervoor dat de wegverkeersleiders de juiste tools, middelen en innovaties tot hun beschikking hebben om het verkeer in juiste banen te leiden. Er wordt gebruik gemaakt van een combinatie van middelen om een goed beeld te kunnen vormen van het dagelijkse verkeer in Den Haag. Denk hierbij aan TomTom, Ongevallen Radar, Regio15-sites en 112-meldingen. Ook PublicSonar is onderdeel van deze lijst en draagt bij aan een betere beeldvorming. “We merken dat we altijd een combinatie van technologieën gebruiken voor de informatievoorziening. Geen één systeem is het ‘beste’. Dit betekent dus dat juist de combinatie van deze verschillende systemen bijdraagt aan het zo snel mogelijk binnenhalen van informatie. Die informatie kan ons vervolgens helpen bij besluitvorming en het inzetten van de juiste maatregelen”, aldus Jasper.

Inzet PublicSonar

Er zijn drie redenen waarom Verkeerscentrale Den Haag PublicSonar gebruikt:

Vroegdetectie

Als er een incident is, worden wegverkeersleiders niet altijd direct geïnformeerd door de betrokken wegbeheerder of politie. Zo vond er op 13 juli 2021 een brand plaats op de Van Alkemadelaan. Wegverkeersleider Berend de Jong merkte dit op via een bericht op PublicSonar en kon vervolgens direct handelen. In deze situatie wordt PublicSonar dus gebruikt voor vroegdetectie en als eerste informatiebron. 

Beeldvorming

Tijdens een incident wordt PublicSonar ook gebruikt om beeld te krijgen van de situatie. De berichten en beelden op social media dienen soms als achtergrondinformatie en kunnen extra inzichten geven. “Het is met name handig om foto’s van social media te gebruiken op de momenten dat we geen camerabeelden hebben. Hierdoor hebben we sneller en beter een beeld van de situatie”, aldus Berend. “Elk stukje extra informatie helpt ons hierbij”, vult Jasper aan.

Aanvullende informatie

In sommige gevallen is het niet altijd duidelijk wat er op bepaalde plekken in de stad is gebeurd of waarom een bepaald wegdeel bijvoorbeeld is afgezet. Zo vertelt Berend dat het handig is om PublicSonar te raadplegen om achteraf nog extra informatie te verzamelen. “Tijdens het weekend was de Hubertustunnel dicht geweest. PublicSonar hielp ons om te achterhalen waardoor een verstoring in de tunnel veroorzaakt was. Een weggebruiker liet weten dat de tunnel was afgesloten vanwege reparaties en werkzaamheden na een pechgeval”.

Benieuwd hoe je PublicSonar in kunt zetten binnen jouw organisatie? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Voorbeelden uit de praktijk

Verkeerscentrale Den Haag zet PublicSonar in op verschillende momenten. Deze momenten zijn hieronder samengevat in drie scenario’s: incidenten, geplande evenementen en typische Haagse situaties.

1. Social media monitoring tijdens incidenten

Verkeerscentrale Den Haag houdt zich dagelijks bezig met het in goede banen leiden van het verkeer. In het geval van een ongeplande situatie, zoals een ongeval, is het belangrijk om snel te schakelen. Wegen moeten worden afgesloten, waardoor verkeer moet worden omgeleid en verkeerslichten bijgesteld. 

Dit allemaal om de doorstroming te zo goed mogelijk op gang te houden zodat de wachttijd voor de reguliere weggebruiker zo kort mogelijk is en er zo min mogelijk hinder van ondervindt. Om snel te kunnen schakelen, bieden middelen als PublicSonar en Regio15-sites extra ondersteuning aan wegverkeersleiders zoals Berend. 

Op 7 april 2020 vond er bijvoorbeeld op de N211 een motorongeluk plaats. PublicSonar heeft toen een belangrijke rol gespeeld in de informatievoorziening. “Wij hebben geen camerabeelden van dit wegdeel. In zulke gevallen is het fijn om PublicSonar ernaast te hebben om zo enigszins beeld te krijgen op hoe de situatie zich verder ontwikkelt”, aldus Berend.

Incident 07042020-4
Social media bericht van een motorongeluk

2. Social media monitoring tijdens geplande evenementen

yvette-de-wit-NYrVisodQ2M-unsplash
Popconcert in de stad

Tijdens een gepland evenement, zoals een concert van Bruce Springsteen of P!nk op het Malieveld of het vuurwerkfestival in Scheveningen, is het belangrijkste doel van Verkeerscentrale Den Haag om de bezoeker van het evenement vlot naar de juiste bestemming te krijgen. Daarbij is het van belang om zo weinig mogelijk overlast te veroorzaken voor het reguliere verkeer. Om dit te kunnen bewerkstelligen, beginnen Jasper en zijn collega’s al maanden van tevoren met het afstemmen met andere wegbeheerders, andere diensten binnen de gemeente en de evenementenorganisatie.

Indien wegen (onverwacht) moeten worden afgesloten, moeten weggebruikers via onder andere DRIPs geïnformeerd worden over omleidingen. Hiervoor worden vooraf scenario’s bedacht, zodat de maatregelen tijdens het evenement snel kunnen worden ingezet.

“Tijdens evenementen gebeurt er natuurlijk ook wel eens iets onverwachts”, aldus Jasper. “In dit soort gevallen wil je als wegverkeersleider zoveel mogelijk informatie binnenkrijgen zodat je, indien nodig, een compleet beeld kunt schetsen van de situatie. Ook PublicSonar speelt hierbij een rol.” 

3. Social media monitoring tijdens typisch Haagse situaties

De verkeerscentrale heeft ook regelmatig te maken met typisch Haagse situaties, zoals drukke stranddagen en demonstraties, zoals het boerenprotest in juli vorig jaar.  “Wanneer we bijvoorbeeld weten dat er over 1 of 1,5 week een demonstratie is, dan is er te weinig voorbereidingstijd”, aldus Jasper. “Bovendien is het moeilijk te voorspellen hoeveel mensen er naar een demonstratie komen. Het kunnen er 10, 100 of 10.000 zijn.”

Boerenprotest Den Haag 2021
Boerenprotest in Den Haag
Voor deze typische Haagse situaties heeft Verkeerscentrale Den Haag algemene scenario’s klaarliggen. Wat als de parkeerterreinen in Scheveningen vol staan? Wat als een weg moet worden afgesloten vanwege een demonstratie? Vooraf is bedacht hoe de weggebruiker geïnformeerd kan worden, maar vaak loopt zoiets toch niet helemaal zoals verwacht. Ook kun je met behulp van PublicSonar vooraf bepalen met welke woorden of locatie aanduidingen mensen berichten op social media zullen gaan plaatsen. Door alerts in te stellen komen er automatisch meldingen binnen zodra er iets gebeurt. “Met deze voorbereiding en de informatie die we onder andere via social media krijgen, kunnen we snel inspringen op onverwachte situaties. En die doen zich nogal eens voor bij demonstraties of op drukke stranddagen”, aldus Jasper. 

Toegevoegde waarde van social media monitoring

Zowel Berend als Jasper beamen de toegevoegde waarde van het verzamelen van informatie over het verkeer via social media. “Het is niet zo dat je informatie mist als je geen gebruik maakt van social media, maar de reactietijd is zeker sneller wanneer je een tool als PublicSonar tot je beschikking hebt. Belangrijke voordelen van PublicSonar zijn dus tijdwinst en de aanvullende achtergrondinformatie die je kan verzamelen”, aldus Jasper. Ook Berend haalt regelmatig informatie uit de tool en beaamt: “PublicSonar is een nuttige aanvulling op ons werk.”

Al ruim 6 jaar werkt PublicSonar samen met de Verkeerscentrale van Gemeente Den Haag. Ben jij benieuwd wat wij kunnen betekenen voor jouw organisatie? Stuur dan vrijblijvend een e-mail naar info@publicsonar.com, volg ons op LinkedIn of neem deel aan één van onze gratis webinars.

Neem contact met ons op en leg jouw uitdaging voor

Overzichtelijke toegang tot slimme inzichten op basis van publieke data in risicovolle situaties, crises en incidenten.